Minder klachten na gebruik Kabrita flesvoeding

07-06-2021
Minder klachten na gebruik Kabrita flesvoeding

Afgelopen periode hebben onze collega's in Amerika een onderzoek uitgevoerd onder 118 ouders die hun kindje Kabrita 3 gaven, waarvan de resultaten van 111 gebruikt konden worden. Er werd onder andere gevraagd naar klachtjes zoals huidproblemen, gasvorming en de consistentie van de ontlasting. Hierbij werd gekeken naar de effecten vóór en na het gebruik van Kabrita.

Gasvorming

Gasvorming werd gedefinieerd als ‘een boertje laten, een windje laten, een opgeblazen gevoel en/of buikpijn.’
Het percentage ouders dat aangaf dat hun kindje nog last had van gasvorming na gebruik van Kabrita nam significant af. Als er werd doorgevraagd naar hoe heftig de klacht was, konden ouders aangeven of dit ‘niet’, ‘mild’, ‘gemiddeld’ of ‘ernstig’ was. De ernst van de klacht nam ook duidelijk af bij de kindjes. Meer dan de helft van de kindjes had geen klachten meer, het deel dat wel klachtjes had gaf aan dat dit voornamelijk milde klachten waren. Slechts een heel klein deel had nog gemiddelde klachten. Voor het gebruik van Kabrita waren er duidelijk meer kindjes met gemiddelde en zelfs ernstige klachten.

Huidproblemen

Huidproblemen werden gedefinieerd als ‘huiduitslag en/of de aanwezigheid van eczeem.’
Ongeveer de helft van de kindjes hadden voorafgaand aan Kabrita huidproblemen, waarbij voornamelijk milde klachten voorkwamen. Een ander deel had gemiddelde problemen, slechts een klein deel ernstige klachten. Na gebruik van Kabrita had minder dan 25% van de kindjes nog klachten. Het overgrote deel waren milde klachten, een heel klein deel had gemiddelde huidklachten. Er kwamen helemaal geen ernstige problemen meer voor.

Consistentie van de ontlasting

Voor consistentie van de ontlasting werd gekeken naar de frequentie van waterige, normale en/of harde ontlasting. Ook hier werd een afname in klachten waargenomen na gebruik van Kabrita. Daar waar voor gebruik nog een aantal kindjes waterige ontlasting hadden, verdween dat na gebruik van Kabrita. Daarbij hadden ook minder kinderen een harde ontlasting na gebruik van Kabrita.

Conclusie

Ouders gaven aan dat er positieve effecten waren ten opzichte van de klachten in jonge kinderen bij gebruik van Kabrita ten opzichte van de periode ervoor. Deze resultaten ondersteunen de natuurlijke voordelen van het consumeren van geitenmelk flesvoeding.

Uiteraard ondersteunt Kabrita het belang van borstvoeding gedurende de eerste 24 maanden. Dit onderzoek is uitsluitend bestemd voor medisch professionals. Factoren zoals geboorteafwijkingen, ziektegeschiedenis, exacte leeftijd, aanvullende voeding, familiegeschiedenis van allergieën en intoleranties waren onbekend en er werd geen rekening mee gehouden.